Κλειδί στην πόρτα, από τα Team Building Activities