Κρουστό μουσικό όργανο στο The Survivor Escape Room | Great Escape Rooms Thessaloniki