Φυτά με πράσινο φωτισμό στο The Survivor Escape Room Thessaloniki