Σχοινιά από το δωμάτιο απόδρασης The Survivor στη Θεσσαλονίκη