Το τρομακτικό δωμάτιο απόδρασης, The ritual nightmare edition στη Θεσσαλονίκη