Βιβλίο σε κόκκινο τρομακτικό φωτισμό στο The Ritual Nightmare Edition