Κατασκευή από σκοινιά στο The Survivor Escape Room